คลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่กระทบฝั่ง 15 ลูกคลื่นในเวลา 10 วินาที ถ้าระยะระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดกัน 3 เมตร คลื่นผิวน้ำมีอัตราเร็วเท่าใด
RESOLVED ตอบเมื่อ 2014/05/22    หมวดหมู่:
153 อ่าน
1 คำตอบ
1 โหวด